Uit de Elektuur: 
Omdat gloeidraden bij hogere temperaturen technisch niet beheersbaar zijn, blijven gloei- en halogeenlampen noodgedwongen steken bij een kleurtemperatuur van ongeveer 2600 K, hoewel die waarde mijlenver verwijderd is van daglicht en daarom ook minder goed bij het menselijk oog past. Maar nu er LED’s zijn die probleemloos licht van 5000 K kunnen produceren, geldt deze onvolkomenheid plotseling als ‘gezellig’ en worden LED’s zonder noodzaak van een gele tint voorzien.
Het vooroordeel dat 5000 K als lichtkleur van de ‘gouden’ middagzon ‘koud’ zou zijn, berust echter op een misverstand. De eerste functionele lampen die deze kleur temperatuur door fluorescentie konden uitstralen deden dit met scherpe pieken en dalen. 

"Wat is het doel" is een leidraad om iets op een gerichte manier tot stand te brengen. Bij 'Domotica' wordt huis, huisraad en leefomgeving (door techniek) 'verbonden' met de bewoner.  'Domus' beperkt het streven tot 'huis'. Voor een ruimer begrip van wat er in feite gebeurt en nog meer mogelijk is kan het begrip 'Homotica' ingezet worden.
Onder homotica kan alles worden samengevat wat een koppeling van de omgeving met een persoon tot stand brengt. Voor de ontwikkelaars, zoals de IT' ers valt daarmee een beperking in het denken weg.  Onder homotica vallen ook communicerende pillen, zelf metende dialyse pompen, maar ook de auto op de oprit,  de bushalte en de luchtvaartmaatschappij. Het gaat dan om alle apparaten en diensten die kunnen 'communiceren' met hun berichtgeving naar de betrokken persoon. Voor het groeps- en publieke domein is het begrip surveillance wellicht ook aan vernieuwing toe om nieuwe ideeen een duidelijk doel te geven.