24 april 2018. Het gaat ineens hard rond de nieuwe AVG.

Over precies een maand moet iedereen die data van je opslaat dat volgens de nieuwe Europese regelgeving doen. Die regelgeving is voor Nederland helemaal niet zo sterk gewijzigd maar de verantwoordingsplicht en de boete hoogte wel.


De AVG, 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' is een Europese privacy wetgeving die de nationale wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt. In feite maken bedrijven nu vooral een inhaalslag om de bestaande privacy naleving boetebestendig te maken.

Zonder deze dwang gaf Google al jaren consequent en actief inzage in wat ze allemaal weten van jou en je gedrag. En Google geeft de kans om dat aan te passen en uit te zetten. De vakantiereis van 8 jaar geleden is nog precies te volgen bij Google. Maar is ook te wissen.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt wat er allemaal wel en niet mag met de persoonsgegevens

van mensen. En wat hun privacy rechten zijn als organisaties hun gegevens verwerken. Bijvoorbeeld dat zij recht hebben op informatie over het gebruik van hun gegevens. En dat zij inzage en correctie van hun gegevens mogen vragen.

 Eind april 2018, precies een maand voor het ingaan van de nieuwe AVG schrijft BMW haar relaties aan. Ze spreken over het bijhouden van  ‘algemene persoonsgegevens’. Dat klopt niet volledig want ze houden veel meer vast dan dat, zoals rijgedrag en persoonlijke voorkeuren.

Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat BMW de cookies en andere voorkeurs vastlegging duidelijk aan de gebruiker gaat tonen. In die zin schiet de AVG belangrijk te kort voor het beleven van privacy; cookies zijn namelijk geen 'voor derden herleidbare persoonsgegevens' die beveiligd moeten worden.

Dit betekent dat Zalando en Nelson nog steeds de taille en schoenmaat vastleggen en u een uitverkoop advertentie sturen met de melding dat uw maat nog op voorraad is.